Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

LOW QUALITY PRODUCT I.

CZ:
EN:

Occurrence:
Eggs


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

Suitable for sale but of poor quality (vhodné k prodeji, ale nízká kvalita)


Description:
Untitled document

A boiled egg containing an embryonic chick (fig.1). In this example the embryo was at a very early stage of development and positive identification was possible only by histological examination for evidence of cellular differentiations. There is normally no opportunity under commercial egg production conditions for fertilization to occur. However, all eggs should be examined by ´candling´. In this process the egg is held against a light source – originally a candle. A fertilized egg is partially opaque and may thus be distinguished from the translucent non-fertilized. Fertilized egg should be discarded.

Vařené vajíčko obsahující embryo kuřete (obr.1). V tomto případě bylo embryo ve velmi raném stádiu rozvoje a pozitivní identifikace byla možná pouze na základě histologického vyšetření pro důkaz buněčné diferenciace. V běžné praxi komerční produkce vajec je nemožné, aby došlo k oplodnění. Nicméně by všechny vejce měly být vyšetřeny tzv. prosvícením. Oplodněné vejce je částečně neprůsvitné a tak může být rozeznáno od průsvitných neoplozených vajec. Oplozená vejce by měla být vyřazena.


Pictures:

A boiled egg containing an embryonic chick
Source: 1.

<<< Back