Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Bruchidae

CZ: Zrnokazovití
EN: Been weevils

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:
Parasites


Foodborne Disease:
Untitled document

 

Unsuitable for sale

Nevhodné k prodeji


Description:
Untitled document

A severe infestations of red kidney beans by Bruchidae (bean weevils) (fig.2). An infestation of this severity is rare and indicates a complete breakdown of infestation control procedures. Note the distinctive circular holes in the beans (fig.1). The insects themselves are in this example dead (fig.1,3).

 

Vážné zamoření fazolí brouky čeledi Bruchidae (Zrnokazovití)(obr.2). Zamoření takového rozsahu je ojedinělé a ukazuje na celkové selhání kontrolních postupů. Všimněte si zřetelných kulatých děr ve fazolích (obr.1). Samotný hmyz je v tomto případě již mrtvý (obr.1,3).


Pictures:

Infestation of beens by been Weevils
Source: 1.
Beatles Bruchidea
Source: 2.
Dead Bruchidea
Source: 3.

<<< Back