Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Moniliella acetoabutans

CZ: Plíseň octová
EN: M. acetoabutans

Occurrence:
Delicatessen


Category:
Moulds


Foodborne Disease:
Untitled document

Unsuitable for sale

Nevhodné k prodeji


Description:
Untitled document

Spoilage of mayonnaise based seafood sauce by the mould M. acetoabutans (fig.1). This mould (the vinegar mould, fig.2) is able to tolerate low pH values and high concentrations of ethanoic acid. The source is usually infected vinegar. In this example the mould colony is just visible (arrowed) on the surface of the sauce.

 

Plíseň M. acetoabutans na zkažené majonézové omáčce z mořských plodů (obr.1). Tato plíseň (plíseň octová, obr.2) toleruje nízké hodnoty pH a vysoké koncentrace kyseliny octové. Zdrojem bývá infikovaný ocet. V tomto případě je růst plísně patrný pouze na povrchu omáčky.


Pictures:

Spoilage of mayonnaise by M. acetobutans
Source: 1.
Moniliella acetobutans
Source: 2.

<<< Back