Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

LACK OF TECHNOLOGY II.

CZ:
EN:

Occurrence:
Honey


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

MICROBIOLOGICAL SPOILAGE LEADING TO SEVERAL INDIGESTIONS

gastroenteritis - unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Honey may be packed as clear (liquid) honey or as set (crystallized). The sugar content of set honey is higher than that of clear and it is less prone to microbiological spoilage, which is caused by osmotolerant yeasts and is a slow process lasting for several months. Crystallization and darkening (fig.1) are visual indications that fermentation is occurring although crystallization of set honey may be caused by other factors including storage at low temperatures. In the case of fermentation the crystallization is accompanied by an odor of alcohol.

Med může být balený jako čirý (tekutý) nebo jako kandovaný. Obsah cukru v kandovaném medu je vyšší než u tekutého medu, tento med je méně náchylný k mikrobiologickému zkažení, jež je zapříčiněno osmotolerantními kvasinkami, což je pomalý proces trvající několik měsíců. Krystalizace a tmavnutí (obr.1) jsou viditelné náznaky, že dochází k fermentaci, i když krystalizace u kandovaného medu může být zapříčiněna i jinými faktory jako je např. skladování při nízké teplotě. V případě kvašení je krystalizace provázena zápachem alkoholu.


Pictures:

Honey
Source: 1.

<<< Back