Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

PARASITE III.

CZ:
EN:

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:
Parasites


Foodborne Disease:
Untitled document

FUTURE INCIDENCE OF DISEASE CAUSED BY IMPROPER STORAGE

gastroenteritis - unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Rodent damage of whole almonds (fig.1). Rodents, particularly rat, jaws may be sufficiently powerful to snap nuts such as almonds.

Hlodavci poškozené celé mandle (obr.1). Hlodavci, především potkani či krysy mohou mít dostatečně silné čelisti na okousání ořechů, jako jsou mandle.


Pictures:

Rodent damage of whole almonds
Source: 1.

<<< Back