Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

MICROBE III.

CZ:
EN:

Occurrence:
Cereals


Category:
Moulds


Foodborne Disease:
Untitled document

FUTURE INCIDENCE OF DISEASE CAUSED BY IMPROPER STORAGE

gastroenteritis - unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

High sugar content cakes such as the fruit cake illustrated (fig.1) have a low water activity and are resistant to microbial spoilage. Storage in damp conditions or condensation under wrapping film may permit mould growth as shown. Detailed examination on this picture shows the mould growth to be restricted by the low water activity and to have an atypical appearance without aerial hyphae.

Koláče s vysokým obsahem cukru, jakož je např. ovocný koláč na obrázku 1., mají nízkou vodní aktivitu a jsou resistentní vůči mikrobiologickému zkažení. Skladování ve vlhkých podmínkách nebo kondenzace páry pod balící fólií mohou zapříčinit růst plísní jako je vidět na obrázku. Podrobné vyšetření na tomto obrázku ukazuje, že růst plísně byl omezen nízkou vodní aktivitou a plíseň má atypický vzhled bez vzdušných hyf.


Pictures:

High sugar content cake with mould
Source: 1.

<<< Back