Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Kakothrips robustus

CZ: Třásněnka hrachová
EN: Pea thrips

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:
Parasites


Foodborne Disease:
Untitled document

Unsuitable for sale

Nevhodné k prodeji


Description:
Untitled document

Damage to peas in pod by pea thrips (fig.2, 3). Eggs of the pea thrip are laid in the flower and the larvae tunnel into the developing pod and hence the young pea (fig.1). Typically as this example, the infestation and resultant damage is evident only on shelling the pod. Note in the close-up illustration insect excreta (arrowed A) and secondary mould growth (arrowed B). A larva in an affected pod is shown.

 

Třásněnka hrachová v luscích hrachu (obr.2, 3). Třásněnky kladou vajíčka již do květu, larvy si poté vrtají tunely do rozvíjejícího se lusku, až nakonec napadají mladý hrách (obr.1). Typicky, jako je to i v tomto případě lze napadení a poničení vidět až při loupání hrachu. Všimněte si exktery hmyzu vyznačené šipkou A a sekundárně vyvinutou plíseň vyznačenou šipkou B. Lze vidět i larvy v napadeném hrachu.


Pictures:

Damage to peas in pod by pea thrips
Source: 1.
Kakothrips robustus
Source: 2.
Damaged pea by Kakothrips robustus
Source: 3.

<<< Back