Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Agriotes

CZ: Drátovec
EN: Click beetle

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:
Parasites


Foodborne Disease:
Untitled document

Unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Two defects common in poor quality main crop potatoes are illustrated (fig.1).

The first (A) is mechanical damage almost certainly sustained at the time of harvesting. Even where such cuts do not lead directly to spoilage they lower quality and render the potato unsuitable for mechanical peeling (of particular importance when potatoes are grown for processing).

The second defect, the large cavity (arrowed B), is the consequence of attack by a chewing pest such as a slug of wireworm (larval stage of Agriotes spp, see fig. 2, 3, 4) before harvesting. Such attack commonly leads to secondary microbial rots resulting in a much enlarged lesion or total loss.

Potatoes in store are also subject to attack by rodent although the damage is normally distinguishable from that illustrated. 


Dvě běžně se vyskytující  poškození brambor (obr.1).

Tou první vadou (A) je mechanické poničení vzniklé téměř jistě při sklizni. I když takové řezy nevedou přímo ke znehodnocení, snižují kvalitu brambor a činí tak brambory nevhodné k mechanickému loupání (důležité zejména v případě, pokud jsou brambory pěstovány pro zpracování).

Druhou vadou mohou být velké díry (B) vzniklé po napadení škůdci jakož jsou např. larvy drátovců (Agriotes spp., viz obr. 2, 3 a 4) před sklizní. Taková napadení, často vedou k sekundární mikrobiální hnilobě, jež způsobí velké poničení či absolutní ztrátu.

Brambory jsou ve skladech také předmětěm útoku hlodavců, tyto škody jsou však podstatně rozeznatelné.


Pictures:

defects on potatoes
Source: 1.
Agriotes - adult stage
Source: 2.
Larval stage of Agriotes
Source: 3.

<<< Back