Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

LOW QUALITY PRODUCT III.

CZ: Antraknóza citrusových plodů
EN: Anthracnose disease

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

FUTURE INCIDENCE OF DISEASE OR DIERARY DEFICIENCY CAUSED BY CONTESTED FRUIT

fig.2: Suitable for sale but of poor quality

obr.2: Vhodné k prodeji, ale nízké kvality


Description:
Untitled document

Citrus trees and fruits are susceptible to a fungal infection known as anthracnose. The Colletotrichum gloiosporioides fungus (fig.1) causes this disease, which causes leaf drop and twig dieback. Symptoms do not appear on the fruit until the rind is damaged. Anthracnose disease of citrus fruits produces scabs on the outside of the peel with rooting extending inwards when the infection is severe. Examples of the disease in lemon (fig.2) and orange (fig.3) are shown.

Citrusové stromy a plody jsou citlivé na houbovou infekci známou jako anthraknóza. Houba Colletotrichum gloiosporioides (obr. 1) je příčinou tohoto onemocnění, které způsobuje opad listů a odumírání větviček. Příznaky se na ovoci neobjevují dokud není poškozena slupka. Antraknóza citrusových plodů vytváří strupy na povrchu slupky, jež se zakořeňují směrem dovnitř, když je infekce závažná. Na tomto obrázku je možno vidět příklad tohoto onemocnění na citrónu (obr.2) a pomeranči (obr.3).


Pictures:

Colletotrichum gloiosporioides fungus
Source: 1.
Anthracnose disease on citrus fruit
Source: 2.
Colletotrichum gloiosporioides fungus
Source: 3.

<<< Back