Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

PROPER STORAGE I.

CZ:
EN:

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

fig.1: Suitable for sale and of acceptable quality (Vhodné k prodeji, přijatelné kvality)

fig.2: Unsuitable for sale (Nevhodné k prodeji)

 


Description:
Untitled document

Correct storage of frozen foods is essential to maintain quality. Incorrect storage conditions may occur during production, at the retailer’s, during transport or at home. The photo (fig.1) illustrates correctly stored frozen peas, which are recognized as ‘individuals’ rather than being clumped together, and flow freely when shaken from their container. In contrast the peas illustrated on other picture (fig.2) are encased in a bloc of ice and it is obvious that at some stage they have been defrosted and refrozen.

Správné skladování zmražených výrobků je nezbytné pro udržení jejich kvality. K nesprávnému skladování může dojít již během výroby, v prodejně či během přepravy nebo až doma. Na fotografii (obr.1)  je možno vidět správně zmražený hrách, kde můžeme snadno rozeznat samotné kuličky, aniž by byly spolu slepené a při sypání se volně kutálejí. Naopak na obrázku 2. je vidět hrách, jež je zmražený v kostce ledu, což jasně naznačuje, že v určitém momentu došlo k rozmražení a znovuzmražení.


Pictures:

Correctly stored frozen peas
Source: 1.
Defrosen and refrosen pea
Source: 2.

<<< Back