Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

PHYSICAL HAZARD I.

CZ:
EN:

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

PHYSICAL HAZARD is any extraneous object or foreign matter in a food item which may cause illness or injury to a person consuming the product.

Unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)

 


Description:
Untitled document

A cigarette filter in frozen cut green beans (fig.1). The filter is intact and probably entered the beans at the packing stage. ‘No smoking’ regulations must be strictly enforced and observed by all members of staff. A high level of illicit smoking is usually indicative of a lack of management commitment.

Cigaretový filtr v mražených krájených fazolech (obr.1). Filtr je neporušený a pravděpodobně se do fazolí dostal při balení. Předpisy o zákazu kouření musí být přísně prosazovány a dodržovány všemi zaměstnanci. Vysoká úroveň nepovoleného kouření obvykle svědčí o nedostatcích vedení.


Pictures:

A cigarette filter in frozen cut green beans
Source: 1.

<<< Back