Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Pseudomonas

CZ: pseudomonády
EN: pseudomonas

Occurrence:
Meat and Meat Products


Category:
Bacteria


Foodborne Disease:
Untitled document

Unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Spoilage of retail cuts of beef (fig.1). Two days’ storage at an ambient temperature of ca.10°C, however results in spoilage. The beef illustrated has darkened, lost its attractive bloom, shows fat discoloration and had a detectable odor of proteolysis. Spoilage of the beef was due to Pseudomonas spp. (fig.2) which raise the pH value contributing towards darkening.

Zkažený plátek hovězího masa (obr.1). Dva dny skladování při teplotě 10°C má za následek zkažení produktu. Hovězí na obrázku ztmavlo, ztratilo svou přitažlivost, vykazuje změny barvy tuku a má rozeznatelný pach proteolýzy. Zkažení tohoto masa bylo způsobeno bakteriemi Pseudomonas spp. (obr.2), které zvyšují hodnotu pH, což přispívá k tmavnutí masa.


Pictures:

Spoilage of beef due to Pseudomonas spp.
Source: 1.
Pseudomonas
Source: 2. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně
Pseudomonas
Source: A magnified view of Pseudomonas bacteria - scan microscopy
Pseudomonas
Source: A magnified view of Pseudomonas bacteria - scan microscopy
Pseudomonas
Source: Pseudomonas bacteria-scan microscopy (detail)
Pseudomonas
Source: Pseudomonas ELISA test - kit

<<< Back